• Home

• Grondgedachte

• Leven en Werk

• Boeken

• Prekenseries

• Contact

• Links

• English

• Deutsch

Welkom op de website van Stichting Getuigenis en Eenheid

Stichting Getuigenis en Eenheid is in 1962 opgericht om de financiële en administratieve zijde van de arbeid van ds. A.A. Leenhouts te behartigen. Deze arbeid bestaat uit de verkondiging en ontsluiting van het Woord Gods en de bevordering van de ware eenheid der kinderen Gods.
De Stichting heeft niet als doel een nieuwe religieuze beweging te worden. Zij wil slechts dienstbaar zijn aan de verbreiding van de profetische boodschap van Ds. Leenhouts.

Stichting Getuigenis en Eenheid dankt haar naam aan de ‘huistekst’ uit Handelingen 4:33:

– “En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.” –

Stichting Getuigenis en Eenheid