Stichting Getuigenis en Eenheid

Prekenseries als PDF tekstbestand

De PDF tekstbestanden zijn gemaakt op paginaformaat A5 (21 x 14,8 cm).
Deze bestanden kunt u met een PDF-reader lezen, of indien gewenst, zelf uitprinten.
Download hier Adobe Reader om PDF documenten te lezen.

 

Beschikbare preken-series

Zeven brieven van Jezus

“Zeven brieven van Jezus” is een profetische belichting van de brieven aan de zeven Klein-Aziatische gemeenten in Openbaring 1-3.
Volgens Ds. Leenhouts worden in deze brieven – naast de specifiek aan deze gemeenten gerichte waarderingen, bemoedigingen en vermaningen – ook de verschillende perioden in de wereldgeschiedenis gekarakteriseerd. Hij merkt daarbij op dat elk van de brieven een opschrift heeft dat ontleend is aan een bepaald element uit het roepingsvisioen van Johannes. Die elementen zijn niet willekeurig gekozen, maar zijn karakteristiek voor speciaal die gemeente, met die specifieke zegeningen of tekortkomingen, deugden of gebreken. Ds. Leenhouts ziet in de geestesgesteldheid, secularisatie en afval van de kerken in de huidige tijd een parallel met de gemeente van Thyatíra. De brief aan deze gemeente eindigt met de belofte van een ‘morgenster’, die een aankondiging inhoudt van een ‘nieuwe dag van opstanding’, het aanbreken van het beloofde vrederijk en de doorbraak van het Koninkrijk Gods.

Aantal pagina’s: 102
Uitgesproken in 1973, 1979 en 1980. Redactionele bewerking in 2013.

Download hier het pdf-bestand

PDF downloaden

Jona

Bewerkte uitgave van een serie preken over Jona

In deze prekenserie geeft Ds. A.A. Leenhouts een profetische belichting van deze geschiedenis.
Hij beschrijft hoe ook vandaag ‘Kerk’ en ‘Israël’ ‘weglopen’ van hun door God gegeven opdracht.
Het gevolg is een ‘storm’ op de ‘wereldzee’. En ook nu ‘roeit’ men uit alle macht om de storm en de chaos de baas te blijven. Maar ook nu zal de ‘politieke storm’ alleen gaan liggen als wij de opdracht die God op ons gelegd heeft, gaan nakomen. Ds. Leenhouts schetst onder meer hoe Jezus het voorbeeld van Jona gebruikte om aan te duiden dat Hij – evenals Jona – drie dagen en drie nachten in ‘het hart van de aarde’ zou zijn en daarna zou opstaan.

Aantal pagina’s: 60
Uitgesproken in 1980. Redactionele bewerking in 2017.

Download hier het pdf-bestand

PDF downloaden

Adventspreek – Het begin

Bewerkte uitgave van een adventspreek uit 1977 over Lukas 1:5-25

In deze preek zet Ds. Leenhouts uiteen hoe het begin van het Nieuwe Testament de trouw van de Eeuwige ademt, Die Zijn beloften gaat vervullen in de komst van Zijn Zoon. Het centrale thema in deze preek is: Hoe begint dit Begin? Zijn er raakvlakken met wat er eeuwenlang door de profeten is verkondigd, of hebben we hier te maken met een toevallige samenloop van gebeurtenissen – zonder dat wij daarvan sporen terugvinden in het Oude Testament?

Aantal pagina’s: 18
Kerstpreek uitgesproken in 1977. Redactionele bewerking in 2020.

Download hier het pdf-bestand

PDF downloaden

Ruth

Een serie preken over Ruth

Het boekje Ruth, dat met Pinksteren in de synagogen gelezen wordt, hoort bij de feestrollen van Israël en heeft een Messiaans perspectief. Het is een miniatuurbeeld van grote toekomende gebeurtenissen. Ruth, een heidin, is ingeschakeld in de lijn van de geslachten waaruit de Messias geboren is. In deze prekenserie wordt een ‘profetisch schilderij’ geschetst van de geschiedenis van deze Moabitische vrouw, die een cruciale rol heeft gespeeld in de redding van de Messiaanse toekomst van het volk Israël.

Aantal pagina’s: 64
Uitgesproken in 1980. Redactionele bewerking in 2020.

Download hier het pdf-bestand

PDF downloaden

Nehemia

Een serie preken over Nehemia 1-12

Deze serie preken zijn door Ds. A.A. Leenhouts oorspronkelijk uitgesproken in 1960 en na een bewerking door hem opnieuw uitgesproken in 1987.
Voor de totstandkoming van deze preken is door hem gebruik gemaakt van het boek ‘De bouwlieden Gods’ van Walter Lüthi. 

Aantal pagina’s: 76
Uitgesproken in 1987. Redactionele bewerking in 2021.

Download hier het pdf-bestand

PDF downloaden

Esther

Een serie preken over Esther

In de serie preken over het boek Esther wordt de bijzondere status van het Joodse volk geschetst aan wat zich heeft afgespeeld ten tijde van Ahasveros (of Xerxes I), koning van Medië en Perzië. Hij regeerde over dit immens grote rijk van 485-465 voor Chr. De drie hoofdfiguren die in deze geschiedenis optreden zijn de Jood Mordechai, zijn nicht Esther die koningin van Perzië wordt, en de Agagiet Haman die het Joodse volk naar de wet van de Meden en de Perzen wilde laten uitroeien. De heldhaftige rol van koningin Esther heeft het volk behoed voor de totale vernietiging die dreigde. Samen met haar oom Mordechai redde zij haar volk van de ondergang.

Aantal pagina’s: 52
Uitgesproken in 1975. Redactionele bewerking in 2021.

Download hier het pdf-bestand

PDF downloaden
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound